15 i 16.11. »POKAL MESTA CELJA«

29. MEDNARODNI PLAVALNI MITING za


»POKAL MESTA CELJA«


15. November 2014


29 th INTERNATIONAL MEETING for


»THE CITY OF CELJE CUP«


15. November 2014Miting bo v soboto 15. Novembra 2014 v zimskem bazenu Golovec, Dečkova 1, Celje.
The meeting will take place on Saturday, November 15th 2014 in the
swimming pool Golovec, Dečkova 1, Celje.


Tekmovanje bo v zimskem bazenu: 25 m, 8 stez, temperatura vode 26,5° C.
The competition will take place in
the indoor swimming pool: 25 m, 8 lanes, water temperature 26,5°C.

Tekmovanje bo organizirano po pravilih PZS in LEN.
The competition will be organized
according to the regulations of PZS and LEN.

Merjenje časov bo elektronsko.
The time measurig will be
electronic.


Prvi trije plavalci v vsaki kategoriji prejmejo medalje.
Kategorije so naslednje:


The first three swimmers
in catogory will be awarded with medals. The list of categories is as follows:

 

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>


Ženske


Female


Moški


Male


A: 1998 in starejše


A: 1998 and older


A: 1996 in starejši


A: 1996 and older


B: 1999 – 2000


B: 1999 – 2000


B:  1997 –
1998


B: 1997 – 1998


C: 2001 – 2002


C: 2001 – 2002


C:  1999 –
2000


C: 1999 – 2000

Tekmovanje je
posamično.

Najboljši trije
nastopajoči v absolutni kategoriji prejmejo  nagrade.
Nagradni sklad znaša 450,00 EUR. Za točkovanje se upoštevajo naslednje
discipline: le ena – najboljša 50-metrska disciplina, od ostalih pa ena
najboljša iz vsakega dela tekmovanja. V primeru enakega števila točk se upošteva
najboljši posamezni rezultat.

<![if !supportLists]>


1.
<![endif]>
mesto – 250 EUR

<![if !supportLists]>


2.
<![endif]>
mesto – 150 EUR

<![if !supportLists]>


3.
<![endif]>
mesto – 50 EUR


The swimmers will compete individually.


The best thre competitors in absolute category will be
rewarded. The reward fund is 450,00 EUR. The three results are: only one – the
best 50-meter result, and the other two best results, each from the different
part of the competition. If  two swimmers
have the same sum, the swimmer with the best individual result will win.


1st. place – 250 EUR


2nd. place – 150 EUR


3rd. place – 50 EUR


 

Prijave s
podatki o plavalcih (priimek, ime, spol, letnica rojstva in doseženi rezultati)
morajo biti poslane do 12. Novembra 2014 po elektronski pošti. Slovenske prijave
– on line. Tuji klubi na e-mail:info@plavalniklub-neptun.net

z LENEX ali Excel prijavnim obrazcem.


Entries with the list of swimmers (last name, first
name, sex, year of birth and the entry times) shall be sent until November 12th
2014  by e-mail. Slovenian entries – on
line. Foreign Clubs on e-mail:info@plavalniklub-neptun.net

with LENEX or Excel entry form.


 

Odjave sprejemamo do 13. novembra 2014.
The cancellation of the entries will be
accepted until November 13th 2014.

Štartnina
 5,00 EUR za vsak start mora biti
poravnana pred začetkom tekmovanja na TR: SI56 0600 0000 3678 151 (Banka Celje
d.d.)


The starting fee is 5,00 EUR for each start and must be paid
before the beginning of the competition.

 

Obveznost
klubov:

Plavalci in
plavalke tekmujejo na lastno odgovornost. Za njihovo varstvo in zavarovanje
odgovarjajo klubi, katerih člani so.

 


Obligation of clubs:


Swimmers compete on their own responsibility. Clubs are
obliged to provide an insurance and personal security for their competitors.

 


 


PROGRAM TEKMOVANJA/PROGRAM
OF THE COMPETITION

Sobota 15.11.2014 – dopoldan                      

                  Sobota 15.11.2014 – popoldan


Saturday, November 15th 2014 – 1st part
Saturday, November 15th 2014 – 2nd part

8.00
ogrevanje – 8.00 Warm-up
15.00 ogrevanje – 15.00 Warm-up

9.00
tekmovanje– 9.00 Competition
16.00 tekmovanje –
16.00 Competition


 


disciplina


disciplina


50 hrbtno moški/50 back M


200 m prosto moški/200 free M


50 hrbtno ženske/50 back W


200 m prosto ženske/200 free W


400 prosto moški/400 free M


200 prsno moški/200 breast M


400 prosto ženske/400 free W


200 prsno ženske/200 breast W


100 mešano moški/100 IM M


100 hrbtno moški/100 back M


100 mešano ženske/100 IM W


100 hrbtno ženske/100 back W


200 delfin moški/200 fly M


100 delfin moški/100 fly M


200 delfin ženske/200 fly W


100 delfin ženske/100 fly W


100 prosto moški/100 free M


50 prosto moški/50 free M


100 prosto ženske/ 100 free W


50 prosto ženske/50 free W


100 prsno moški/100 breast M


200 mešano moški/200 IM M


100 prsno ženske/100 breast W


200 mešano ženske/200 IM W


50 delfin moški/50 delfin M


50 prsno moški/50 breast M


50 delfin ženske/50 delfin W


50 prsno ženske/50 breast W


200 hrbtno moški/200 back M


800 prosto moški/800 free M


200 hrbtno ženske/200 back W


800 prosto ženske/800 free W


400 mešano moški/400 IM M


 


400 mešano ženske/400 IM W


 

 

Naslov
organizatorja:


The address of the organizer:

PK NEPTUN CELJE

LJUBLJANSKA
CESTA 41

SI-3000 CELJE

SLOVENIJA

e-mail:

info@plavalniklub-neptun.net

Info: +386 40
122 704

 

PRENOČIŠČA V CELJU/ACCOMONDATION
IN CELJE:

-Dijaški dom
Celje, Ljubljanska 21, +386 3 42 66 600 –www.ddcelje.si

– MCC hostel,
Mariborska 2, +386 3 490 87 40 –www.mc-celje.si

– Hotel Faraon,
Ljubljanska 39, +386 3 545 20 18 –www.hotel-faraon.si

-Hotel Celeia,
Mariborska 3, +386 3 426 97 00 – www.hotel-celeia.si

– Hotel Evropa,
Krekov trg 4, +386 3 426 90 00 –www.hotel-evropa.si

-Hotel Grande,
Bežigrajska 7, + 386 3 42 55 100 –www.hotelgrande.si

Gostišče
Hochkraut, Tremerje 2, + 386 3 427 91 00 – www.hochkraut.com


 

29. MEDNARODNI PLAVALNI MITING za


»POKAL MESTA CELJA«


16. November 2014


29 th INTERNATIONAL MEETING for


»THE CITY OF CELJE CUP«


16. November 2014


Miting bo v nedeljo  16. Novembra

2014 v zimskem bazenu Golovec, Dečkova 1, Celje.
The meeting will take place on Sunday, November 16th 2014 in the
swimming pool Golovec, Dečkova 1, Celje.


Tekmovanje bo v zimskem bazenu: 25 m, 8 stez, temperatura vode 26,5° C.
The competition will take place in
the indoor swimming pool: 25 m, 8 lanes, water temperature 26,5°C.

Tekmovanje bo organizirano po pravilih PZS in LEN.
The competition will be organized
according to the regulations of PZS and LEN.

Merjenje časov bo elektronsko.
The time measurig will be
electronic.

Prvi trije
plavalci v vsaki kategoriji prejmejo medalje.
Kategorije
so naslednje: The first three swimmers in
catogory will be awarded with medals. The list of categories is as follows:


Ženske


Female


Moški


Male


A: 2003-2004


A: 2003-2004


A: 2001-2002


A: 2001-2002


B: 2005 in mlajše


B: 2005 and
younger


B:  2003 in
mlajši


B: 2003 and
younger

 

Tekmovanje je
posamično.


Najboljši trije nastopajoči v absolutni kategoriji
prejmejo tudi nagrade. Nagradni sklad znaša 100,00 EUR. Za točkovanje se
upoštevajo naslednje discipline: le ena – najboljša 50-metrska disciplina, od
ostalih pa ena najboljša iz vsakega dela tekmovanja. V primeru enakega števila
točk se upošteva najboljši posamezni rezultat.

<![if !supportLists]>


1.
<![endif]>
mesto – 50  EUR

<![if !supportLists]>


2.
<![endif]>
mesto – 30  EUR

<![if !supportLists]>


3.
<![endif]>
mesto –  20
EUR


The swimmers will compete individually.


The best thre competitors in absolute category will be
rewarded. The reward fund is 100,00 EUR.
The three results are: only one – the best 50-meter result, and the other
two best results, each from the different part of the competition. If
two swimmers have the same sum, the
swimmer with the best individual result will win.


1st. place – 50 EUR


2nd. place – 30 EUR


3rd. place –
20 EUR


 

Prijave s
podatki o plavalcih (priimek, ime, spol, letnica rojstva in doseženi rezultati)
morajo biti poslane do 13. Novembra 2014 po elektronski pošti. Slovenske prijave
– on line. Tuji klubi na e-mail:info@plavalniklub-neptun.net

z LENEX ali Excel prijavnim obrazcem.


Entries with the list of swimmers (last name, first
name, sex, year of birth and the entry times) shall be sent until November 13th
2014 by e-mail. Slovenian entries – on line. Foreign Clubs on e-mail:info@plavalniklub-neptun.net

with LENEX or Excel entry form.


 

Odjave sprejemamo do 14. novembra 2014.
The cancellation of the entries will be
accepted until November 14th 2014.

Štartnina 5,00 EUR za
vsak start mora biti poravnana pred začetkom tekmovanja na TR: SI56 0600 0000
3678 151 (Banka Celje d.d.)


The
starting fee is 5,00 EUR for each start and must be paid before the beginning of
the competition.

 

Obveznost klubov:

Plavalci in
plavalke tekmujejo na lastno odgovornost. Za njihovo varstvo in zavarovanje
odgovarjajo klubi, katerih člani so.


Obligation of clubs:


Swimmers compete on their own responsibility. Clubs are
obliged to provide an insurance and personal security for their competitors.

 

 

 

PROGRAM
TEKMOVANJA/PROGRAM OF THE COMPETITIONNedelja  16.11.2014 – dopoldan
Nedelja
16.11.2014 – popoldan


Sunday, November 16th 2014 – 1st part
Sunday, November 16th 2014 – 2nd part

8.00
ogrevanje – 8.00 Warm-up
14.00 ogrevanje – 14.00 Warm-up

9.00
tekmovanje– 9.00 Competition
15.00 tekmovanje –
15.00 Competition


disciplina


disciplina


200 prosto moški (A,B)/200 free M (A,B)


50 delfin moški(A,B)/50 fly M (A,B)


200 prosto ženske(A,B)/200 free W (A,B)


50 delfin ženske (A,B)/50 fly W (A,B)


100 delfin moški (A)/100 fly M (A)


100 prosto moški (A,B)/100 free M (A,B)


100 delfin ženske (A)/100 fly W (A)


100 prosto ženske (A,B)/100 free W (A,B)


50 prsno moški (A,B)/50 breast M (A,B)


200 prsno moški (A)/200 breast M (A)


50 prsno ženske (A,B)/50 breast W (A,B)


200 prsno ženske (A)/200 breast W (A)


200 hrbtno moški (A)/200 back M (A)


50 hrbtno moški (A,B)/50 back M (A,B)


200 hrbtno ženske(A)/200 back W (A)


50 hrbtno ženske (A,B)/50 back W (A,B)


100 hrbtno moški (B)/100 back M (B)


100 prsno moški (B)/100 breast M (B)


100 hrbtno ženske (B)/100 back W (B)


100 prsno ženske (B)/100 breast Ž (B)


50 prosto moški (A,B)/50 free M (A,B)


100 mešano moški (A,B)/100 IM M (A,B)


50 prosto ženske (A,B)/50 free W (A,B)


100 mešano ženske (A,B)/100 IM W (A,B)
8 x50 prosto moški,ženske*/8
x 50 free M,W*

* – 4 moški in 4
ženske od tega iz kategorije A maksimalno 2 moška in 2 ženski

* – 4 men and 4
women of this category A maximum of 2 man and 2 women

 

Naslov
organizatorja:


The address of the organizer:

PK NEPTUN CELJE

LJUBLJANSKA
CESTA 41

SI-3000 CELJE

SLOVENIJA

e-mail:

info@plavalniklub-neptun.net

Info: +386 40
122 704

 

 

PRENOČIŠČA V CELJU/ACCOMONDATION
IN CELJE:

-Dijaški dom Celje,
Ljubljanska 21, +386 3 42 66 600 –www.ddcelje.si

– MCC hostel,
Mariborska 2, +386 3 490 87 40 –www.mc-celje.si

– Hotel Faraon,
Ljubljanska 39, +386 3 545 20 18 –www.hotel-faraon.si

-Hotel Celeia,
Mariborska 3, +386 3 426 97 00 –www.hotel-celeia.si

– Hotel Evropa,
Krekov trg 4, +386 3 426 90 00 –www.hotel-evropa.si

-Hotel Grande,
Bežigrajska 7, + 386 3 42 55 100 –www.hotelgrande.si

– Gostišče
Hochkraut, Tremerje 2, + 386 3 427 91 00 – www.hochkraut.com